Priešgaisriniai rezervuarai

Iš stiklaplasčio vyniojimo būdu pagaminti priešgaisriniai rezervuarai yra skirti vandeniui laikyti, saugoti, kuris naudojamas gaisro atveju. Komplektuojant priešgaisrinius rezervuarus šalia gali būti montuojama siurblinė ir sausai pastatomi siurbliai. Rezervuarai gaminami horizontalūs, požeminiai ir antžeminiai. Priklausomai nuo pasirinkimo vietos, priešgaisriniai rezervuarai gali būti montuojami žalioje vejoje arba po važiuojamąja kelio dalimi. Užsakovams pageidaujant priešgaisriniai rezervuarai gali būti gaminami ir pateikiami pilnos arba nepilnos komplektacijos, t.y. be siurblių, automatikos ir kt. priedų. Pagal įvairius projektus galima pagaminti rezervuarus ar jų sistemas, jungti į grupes, pritaikyti įvairią automatiką.

Svarbūs gaminio bruožai

Rezultatai, nauda

Priešgaisrinis rezervuaras – tai ilgalaikio naudojimo gaminys, kuris nerūdija, nekenkia aplinkai. Užsakovams pageidaujant gaminame ir pateikiame priešgaisrinius rezervuarus arba sukomplektuotus priešgaisrinius rezervuarus su siurbliais, automatika ir kitais priedais. Racionaliai apskaičiuodami didesnių objektų priešgaisrinių rezervuarų tūrį ir parinkdami šiuolaikiškus siurblius galime sumažinti statybos darbų kainą. Siurblių tiekėjais pasirinktos tos įmonės, kurios atlieka techninę siurblių priežiūrą, teikia garantinį ir pogarantinį aptarnavimą. Rezervuaras yra montuojamos viename korpuse, tai sutrumpina montavimo laiką ir sumažina montavimo kaštus. Priešgaisrinius rezervuarus galima montuoti kartu su lietaus nuotekų surinkimo šuliniu, naftos gaudykle, tuomet išvalytas lietaus nuotekas galima panaudoti šių rezervuarų užpildymui, kas leidžia ekonomiškai naudoti užsakovo resursus. Vykdant objekto rekonstrukciją (plečiant gamybą ar pan.) ir jeigu yra poreikis didinti priešgaisrinių rezervuarų skaičių – galima labai lengvai sumontuoti ir pajungti į sistemą papildomus rezervuarus.

Dėl papildomos informacijos kreiptis: info@kasmonta.lt arba tel.: 8 620 22334