Nuotekų siurblinės

Praktikoje dažnai pasitaiko atvejų, kai nuotekas, šalinamas iš pastato, būtina pakelti iki kolektoriaus lygio. Tam yra naudojamos siurblinės. Iš stiklaplasčio pagamintų siurblinių korpusai yra sertifikuoti VšĮ SPSC ir turi šio centro išduotus atitikties sertifikatus, Valstybinio visuomenės sveikatos centro išduotą ne maisto prekės higieninį protokolą, atitinka visus konstruktyvinius reikalavimus, atsparios cheminiam poveikiui, nelaidžios vandeniui. UAB „Traidenis“ gaminamos siurblinės yra skirtos paviršinių, ūkio-buities, gamybinių nuotekų, bei dumblo perpumpavimui. Kanalizacijos tinklų ir siurblinių funkcija – kaip galima greičiau pakelti nuotekas į tą vietą, kur jos apdorojamos, valomos, nukenksminamos. Užsistovėdamos tinkluose ir siurblinėse jos keičiasi, pūva, genda ir neišvengiamai dalį teršalų palieka, paskleidžia į aplinką. Užsakovams pageidaujant, galime pagaminti ir pateikti siurblinės korpusą arba pilnai sukomplektuotą siurblinę su siurbliais, automatika ir kitais priedais.

Siurbliai parenkami atsižvelgiant į nuotekų pobūdį, kiekį, perpumpavimo nuotolį, trasos diametrą ir aukštį. Nuotekų siurblinės gali būti gaminamos Ø 0,8 iki Ø 4m, bei montuojamos nuo 1,5 m iki 10 m gylyje. Nuotekų siurblinės yra montuojamos viename korpuse, tai sutrumpina montavimo laiką ir sumažina montavimo kaštus.

Dėl papildomos informacijos kreiptis: info@kasmonta.lt arba tel.: 8 620 22334