Individualiųjų namų buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai

ES atitikties deklaracija NV tipo buitinių nuotekų valymo įrenginiams Buitinių nuotekų biologinio valymo pratekamojo tipo įrenginiai tenkina ES Direktyvos 89/106/EEC reikalavimus ir atitinka visas standarto EN 12566-3:2006+A1:2009 „Mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. 3 dalis. Gamyklinės ir (arba) statybvietėje surenkamos buitinių nuotekų valyklos“ ZA priedo nuostatas. NV tipo buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai gaminami nuo 1996m., kurie parduodami Lietuvoje, Lenkijoje, Rusijoje, Makedonijoje ir kt. NV tipo aerobiniai įrenginiai dažniausiai taikomi individualiųjų gyvenamųjų namų buitinėms nuotekoms valyti.

Įrenginiai montuojami ten, kur nėra galimybės prisijungti prie centralizuotų kanalizacijos tinklų. NV tipo buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai yra skirti buitinių arba joms artimų nuotekų iš virtuvės, vonios, tualetų, bei kitų panašios paskirties patalpų, valymui. Į valymo įrenginį negali patekti:

Nuotekų valymo tipo įrenginių pranašumai:

Nuotekų valymo tipo nuotekų valymo įrenginių klasifikacija pagal dumblo šalinimo būdą:

Dėl papildomos informacijos kreiptis: info@kasmonta.lt arba tel.: 8 620 22335

Valymo sistemos

Siūlomome patikėti mums įrenginių tipo parinkimą, atsižvelgę į poreikius ir galimybės mūsų specialistai pasiūlys geriausią variantą:

Dėl papildomos informacijos kreiptis: info@kasmonta.lt arba tel.: 8 620 22335