Montavimo ir priežiūros instrukcijos

Montuojant SA 2000ce, SA 3000ce, SA 4000ce reikalinga išlaikyti atstumus nuo namo, laikytis šalyje nustatytų SAZ ir kt. normų. Taip pat SA 2000ce, SA 3000ce, SA 4000ce turi būti įrengti taip, kad būtų patogu privažiuoti ascenizacinei mašinai ( kad pašalinti skendinčias medžiagas ~ 1 kartą / 1-2 metus). Šis atstumas neturėtų viršyti 20 m. Važiuoti su transporto priemonėmis toje vietoje, kur yra sumontuota buitinių nuotekų valymo sistema (virš jos), neleidžiama. Montuojant SA 2000ce, SA 3000ce, SA 4000ce septiktanką, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad atstumas tarp talpos dugno ir žarnos prisijungimo prie ascenizacinės mašinos vietos gali neviršyti 6 m.

Duobės matmenys

Minimalūs iškastos duobės matmenys turėtų būti: ilgis ~ 3,5-4,0 m, plotis ~ 1,7 m, gylis ~ 1,5 m. Duobės matmenys gali būti didesni, kad būtų išvengta duobės sienų griuvimo, byrėjimo (esant biriam gruntui). Arba esant būtinybei įrenti pagrindą.

Pritvirtinimas prie pagrindo (inkaravimas)

Paprastai SA 2000ce, SA 3000ce, SA 4000ce septiktanko nereikia tvirtinti prie pagrindo, nes virš talpos esančio žemės sluoksnio pilnai pakanka, kad būtų neutralizuotos netgi gruntinių vandenų veikimo jėgos.
Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jeigu SA 2000ce, SA 3000ce, SA 4000ce talpa yra tuščia, neužpildyta vandeniu arba buvo užpilta vietinio grunto sluoksniu mažesniu kaip 0,5 m, talpa gali būti veikiama vandens plūdrumo jėgų. Jei gruntinių vandenų lygis siekia ištekėjimo vamzdžio apačią, SA 2000ce, SA 3000ce, SA 4000ce talpa turi būti pritvirtinta prie žemės ar pagrindo, kad veiktų atsvėrimo jėga maždaug 30 kN.
Tvirtinimas prie pagrindo (inkaravimas) gali būti atliekamas naudojant plokštę, uolieną, didelius akmenis ar kitu panašiu būdu. Inkaruojant talpą, reiktų naudoti bent dvi sintetines juostas, tolygiai pasiskirstytas ant jos paviršiaus. Abi juostos turi būti vienodai įtemptos. Tiek juostų medžiaga, tiek tvirtinimo detalės turi būti patvarios ir atsparios korozijai dirvožemyje.
SA SA 2000ce, SA 3000ce, SA 4000ce talpa taip pat gali būti pritvirtinama prie žemės naudojant geotekstilę (žr. Paveiklėlyje). Geotekstilės stiprumas turi būti ne mažiau kaip 7 kN/m2. Kai Talpa užpilama vietiniu gruntu, užpildo plotis turi būti 30 cm, reikia kiekvienoje talpos pusėje palikti 30 cm geotekstilės, kurią vėliau saugiai užpilti. (žr. tą pat paveikslėlį). Užpildo tankis turėtų būti 1700 kg/m3 arba daugiau, o tai atitinka žvyro tankiui. Geotekstilė turėtų būti tokio paties tipo, kaip ir ta, kuri naudojama modulių IN-DRÄN uždengimui. Tada užpildyti talpą vandeniu ir užtikrinti, kad nebūtų aštrių akmenų ar kitų objektų, kurie galėtų pakenkti geotekstilei.
Dažnai yra lengviau ir pigiau montuoti talpą ir modulius IN-DRÄN, kai montavimo vieta nuo aukštų gruntinių vandenų yra apsaugoma drenažo pagalba. Drenažą reikia padaryti kaip galima giliau, kad gruntinio vandens lygis neviršytų 0,5 m virš SA 2000ce dugno.

Prijungimas

Ant SA 2000ce, SA 3000ce, SA 4000ce septiktanko yra reviziniai vamzdžiai (angos), kurių skersmuo 110 mm, jos uždarytos hermetiškais kamščiais (1 pav.) Nuotekų trąsa (vamzdis), ateinantis nuo gyvenamo namo iki talpos, turi būti montuojamas su nuolydžiu: mažiausias nuolydis turėtų būti 1:100.

Paaukštinimas

SA 2000ce, SA 3000ce, SA 4000ce talpos konstrukcija yra su techniniu aptarnavimo šuliniu, kurio montavimas turi būti suderintas su talpos montavimu. Techninio aptarnavimo šulinio aukštis priklauso nuo to, kokiame gylyje yra ateinantis nuotekų vamzdis iš gyvenamo namo, nes techinio šulinio dangtis turi būti žemės paviršiuje.

Hidraulinis patikrinimas

Siekiant patikrinti, ar septiktankas nebuvo pažeistas montavimo metu, galite atlikti hidraulinį sandarumo bandymą, atitinkantį Švedijos normą SS 82 56 27. Prieš užpilant SA 2000ce, SA 3000ce, SA 4000ce talpą gruntu, reikia užpildyti ją vandeniu.

Talpos užkasimas

Ant iškastos duobės dugno pakloti 30 cm storio sluoksnį 2-8 mm žvyro. SA 2000ce, SA 3000ce, SA 4000ce talpą padėti ant žvyro sluoksnio horizontaliai, jei reikia, talpa tvirtinama prie pagrindo. Tada talpą apiberti žvyro sluoksniu apie 0,25 m. žvyras turi būti paskirstytas tolygiai, ypač talpos apačioje. Likusią duobės dalį taip pat užpildyti žvyru (sunaudojama ~ 5 m3 žvyro). Likusią duobės dalį galima užpilti vietiniu gruntu. Standartinis grunto storis virš talpos viršutinio paviršiaus yra 0,9 m.

Ventiliacija

SA 2000ce, SA 3000ce, SA 4000ce septiktanko vėdinimas vyksta per jungiamuosius kanalizacijos sistemos vamzdžius gyvenamajame name. DĖMESIO! Vidinės kanalizacijos ventiliacijos sistema turi būti išvesta per pastato stogą. Šioje sistemoje nenaudokite vakuuminių vožtuvų!

Priežiūra

SA 2000ce, SA 3000ce, SA 4000ce talpoje kaupiasi nuosėdos ir dumblas. Talpoje gali tilpti iki 1 m3 dumblo. Vidutiniškai per 1-2 metus iš 5 asmenų šeimos gali susidaryti dumblo iki 1,0 m3. Siekiant išvengti dumblo išnešimo į galutinį valymo etapą, kuris vyksta moduliuose IN-DRÄN, reiktų susikaupusį dumblą, kai jis viršija 1 m3, ištuštinti. Dumblo ištuštinimas (išsiurbimas ) atliekamas per techninį aptarnavimo šulinį. Ištuštinus talpą, ją reikia užpildyti vandeniu.
Vandens nugeležinimo ir minkštinimo filtrų prasiplovimo vanduo negali būti išleidžiamas į kanalizacijos sistemą ir patekti į buitinių nuotekų valymo įrangą, nes filtrų prasiplovimo vandens cheminė sudėtis gali turėti neigiamą poveikį mikroorganizmams, skaidantiems ir naikinantiems organinius nuotekų teršalus.
Buitinių nuotekų valymo įrangos priežiūrą galime atlikt mūsų įmonė.