Naftos gaudyklė

Naftos produktų gaudyklės yra skirtos naftos produktais užterštų paviršinių nuotekų valymui, kurios montuojamos degalinėse, automobilių plovyklose, automobilių stovėjimo aikštelėse, garažuose, pramonės įmonėse (naftos produktų atskyrimui iš paviršinių ar gamyklinių nuotekų), geležinkeliuose, terminaluose, uostuose (iš šilumvežių, cisterninių vagonų ištekėjusių naftos produktų surinkimui).

Riebalų gaudyklės naudojamos kavinių, restoranų, valgyklų ir kitų maisto pramonės įmonių nuotekų, užterštų riebalais, valymui. Smėliagaudės naudojamos skendinčioms dalelėms, sunkesnėms už vandenį (smėliui) nusodinti. Apie naftos produktų gaudykles UAB „Traidenis“ naftos produktais užterštų paviršinių nuotekų valymui gamina ir montuoja dviejų modifikacijų NGP ir NGP - S valymo įrenginius, kurių našumas yra nuo 1 l/s iki 70 l/s. Keleto įrenginių apjungimas leidžia sukurti vientisą, didesnio nei 70 l/s našumo kompleksinę nuotekų valymo sistemą. Skirtingų modifikacijų įrenginiuose taikoma ta pati nuotekų valymo technologinė schema. NGP ir NGP - S įrenginiai skiriasi tuo, kad NGP tipo įrenginyje smėlio - purvo bei naftos produktų atskirtuvai gaminami kaip atskiri gaminiai, o NGP - S įrenginyje šie atskirtuvai gaminami vienoje talpoje, kaip vienas gaminys. Technologiniai elementai įrenginiuose gali būti montuojami tiek vertikalios, tiek ir horizontalios cilindro formos stiklaplasčio talpoje.

Veikimo principas

Įrenginį sudaro trys kameros. Nutekamojo vandens srautas pirmiausiai patenka į pirmąją kamerą - sėsdintuvą, kur vanduo nuraminamas, nusėda didelį hidraulinį stambumą turinčios dalelės. Iš sėsdintuvo nuotekos patenka į antrąją kamerą, kur koalescensinio filtro pagalba vandenyje esanti emulguota nafta susijungia į stambesnius lašelius, kurie greičiau iškyla į vandens paviršių. Toliau nuotekos patenka į trečiąją kamerą, kurioje įrengti papildomi absorbuojantys filtrai „FIBROIL“. Nuotekos išvalomos iki 5 mg/l.Įrenginys turi dvi apsaugines sistemas: automatinį blokavimo įtaisą ir automatinę signalizaciją.

Automatinis blokavimo įtaisas užkerta kelią atsitiktiniam naftos produktų ištekėjimui jų laiku nepašalinus (viršijus įrenginyje leistiną sukaupti teršalų kiekį). Automatinė signalizacija signalizuoja apie gaudyklėje susikaupusio naftos produktų ribinio sluoksnio storį.

Įrenginių pranašumai:

Dėl papildomos informacijos kreiptis: info@kasmonta.lt arba tel.: 8 620 22334